Medycyna

Prowadząc naszą praktykę zgodnie z maksymą „ ruch jest wszystkim, bezruch niczym” w Centrum Jogi Sambhala proponujemy kompleksową opiekę lekarsko-fizjoterapeutyczną, opartą na rzetelnym badaniu, informacji i profesjonalnie poprowadzonej terapii.

Gabinet lekarski prowadzi lek. Justyna Pawlikowska, specjalista rehabilitacji medycznej, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, posiadająca certyfikat PTMS, obecnie będąca w trakcie odbywania specjalizacji z medycyny sportowej.

Rehabilitacja medyczna

Zadaniem lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej jest zaplanowanie i koordynowanie całego procesu rehabilitacji, w tym:

  • przeprowadzenie oceny i badania narządu ruchu oraz badania neurologicznego,
  • zlecanie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego (ortezy, kule, gorsety itp.),
  • zlecanie fizjoterapii (kinezyterapii, specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych, zabiegów fizykalnych),
  • zlecanie leczenia farmakologicznego oraz wykonywanie iniekcji dostawowych,
  • wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do stosowania poszczególnych zabiegów,
  • wydawanie orzeczeń lekarskich, zaświadczeń ZUS-ZLA.

Medycyna sportowa

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawnia lekarza do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

W związku z tym do gabinetu lekarskiego zapraszamy młodych sportowców. W trakcie wizyty zostanie przeprowadzona specjalistyczna kwalifikacja lekarska, mająca na celu ocenę rozwoju motorycznego i postawy ciała młodego człowieka, jego przygotowania do uprawiania konkretnej dyscypliny sportu oraz udzielenie porady z zakresu żywienia sportowca.  Nie jest możliwe „podbicie karty zdrowia sportowca” bez dokładnego zbadania pacjenta.

Tylko stała i zgodna współpraca lekarza z wysoko wykwalifikowanymi fizjoterapeutami stosującymi w pracy metody zgodne z aktualną wiedzą medyczną jest podstawą dobrze, bezpiecznie przeprowadzonego i skutecznego leczenia i usprawniania.