Metoda McKenziego

Metoda McKenziego pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe kręgosłupa powstałe w wyniku dyskopatii.

Dla kogo?

  • Ból kręgosłupa na tle dyskopatii
  • Nieprawidłowa postawa ciała (złe nawyki posturalne)


Dyskopatia to choroba krążka międzykręgowego, potocznie zwanego dyskiem. W zdrowym kręgosłupie krążek to sprężysta chrząstka, poduszeczka leżąca pomiędzy trzonami dwóch sąsiednich kręgów. Jeżeli krążek jest zbyt mocno obciążony przez nadmierną masę ciała, nieprawidłowe nawyki (długotrwałe siedzenie, garbienie się) lub pracę fizyczną (dźwiganie), to dochodzi do obniżenia jego wysokości. Powoduje to zwiększenie nacisku sąsiednich kręgów na siebie w stawach międzykręgowych i ból. Zmianę tę można zauważyć w zdjęciu rtg (obniżenie przestrzeni międzykręgowych) lub w MRI (dehydratacja krążka międzykręgowego). Jest to najwcześniejsze stadium dyskopatii.

Dalsze stadia dyskopatii obejmują stan, gdy fragment dysku zaczyna się przemieszczać w kierunku kanału kręgowego. W zależności od stopnia tego przemieszczenia rozróżniamy wypuklinę (wcześniejsze stadium) i przepuklinę. Z kolei wśród przepuklin możemy mieć do czynienia z protruzją, ekstruzją i sekwestracją. Zmiany takie jak wypuklina i początkowa faza protruzji dość dobrze reagują na terapię metodą McKenziego. Przy zmianach bardziej zaawansowanych (ekstruzja) leczenie może nie być już tak skuteczne (przyjmuje się, że jeśli po 6 miesiącach systematycznej fizjoterapii nie widać znaczącej poprawy, należy rozważyć leczenie operacyjne). Dyskopatia w fazie sekwestracji stanowi wskazanie do szybkiego leczenia chirurgicznego.

Należy pamiętać, że stadium dyskopatii obserwowane w badaniach obrazowych (MRI) może nie zgadzać się z obrazem klinicznym (objawami pacjenta) – wówczas zawsze ważniejsze dla diagnostyki i decyzji o sposobie leczenia są objawy, a nie wynik rezonansu!

Posługując się metodą McKenziego, terapeuta w oparciu o szczegółowy wywiad i badanie pacjenta diagnozuje przyczynę dolegliwości i dobiera do niej precyzyjne ćwiczenia, które pacjent może wykonywać samodzielnie w domu. Metoda McKenziego  pozwala nauczyć pacjenta samodzielnego radzenia sobie z bólem przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów z terapeutą.  Codziennym ćwiczeniom  wykonywanym w domu towarzyszy ścisłe przestrzeganie indywidualnych zaleceń odnośnie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania czynności życia codziennego.